Dự đoán giá Ethereum dựa trên các mô hình và dữ liệu lịch sử

Hầu hết các dự đoán giá Ethereum nằm trong khoảng từ $ 2.000 đến $ 20.000.

Nhưng tất cả chỉ là lời nói suông. Họ quơ tay múa chân và đưa ra những “phỏng đoán có học thức”.

Chúng ta không nên nghe theo một cách mù quáng. Chúng ta phải xem xét dữ liệu lịch sử và sử dụng các công thức để xem những giả định nào có ý nghĩa.

Dự đoán của chúng ta phải dựa trên những điều thực tế, làm cho chúng hữu ích và có thể chính xác.

Giá dự đoán của Ethereum vào năm 2021 là $8.000. Điều này dựa trên các nguyên tắc cơ bản trên chuỗi của Ethereum và mô hình kỹ thuật trong biểu đồ giá của cặp ETH / USDETH / BTC. Ngoài ra, vị thế của Bitcoin và biểu đồ BTC / USD cũng dự đoán giá Ethereum là 8.000 đô la Mỹ.

Trong bài viết này, tôi nêu ra các logic để bạn không chỉ có dự đoán về giá cả coin mà còn có cách suy nghĩ phân tích mới và hiệu quả hơn.

Tôi sẽ cung cấp cho bạn một phương pháp đáng tin cậy để đưa ra dự đoán giá cho Ethereum và tất cả các altcoin lớn.

Chúng ta nắm được:

 • Cách dự đoán giá Ethereum
 • Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử
 • Vị thế của Ethereum
 • Dự đoán giá Ethereum trong trường hợp thuận lợi nhất và thận trọng nhất
 • Các nguyên tắc cơ bản về Ethereum
 • Dự đoán giá Ethereum cuối cùng của chúng ta

Làm cách nào để tôi dự đoán giá Ethereum

Một trong những yếu tố chính trong dự đoán giá Ethereum của chúng ta là Vị thế của Ethereum. Bạn có thể đã nghe nói về Vị thế của Bitcoin, đó là một tỷ lệ phần trăm chiếm giữ của Bitcoin so với tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử.

Kiểm tra thị phần của BTC và tổng giá trị thị trường tiền điện tử tại đây

Nói về vị thế của Bitcoin, nếu tổng vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền điện tử là 1 nghìn tỷ đô la Mỹ thì vốn hóa thị trường của Bitcoin là 650 tỷ đô la Mỹ (chiếm tới 65% tổng giá trị thị trường).

Điều này cũng đúng với vi thế của Ethereum. Đó là tỷ lệ phần trăm của tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử có trong Ethereum.

Bây giờ, chúng ta sử dụng chỉ báo này như thế nào để đưa ra các dự đoán về giá?

Cách tôi thực hiện tất cả các dự đoán giá altcoin là trước tiên dự đoán tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử vị thế của altcoin cụ thể đó.

Hãy xem một ví dụ thực tế:

Nếu tổng vốn hóa thị trường đạt 1 nghìn tỷ đô la Mỹ và vị thế của Ethereum là 10%, chúng ta biết rằng vốn hóa thị trường của Ethereum là 100 tỷ đô la Mỹ.

Tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ là chia vốn hóa thị trường cho nguồn cung (nguồn cung là số lượng coin đang lưu hành). Kết quả sẽ cho chúng ta biết giá đô la của mỗi ETH.

Tóm lại, chiến lược của tôi để dự đoán giá của Ethereum và các loại tiền điện tử khác là trước tiên dự đoán tổng vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền điện tử, sau đó dự đoán sự thống trị của loại tiền điện tử đó.

Vì vậy, đối với chiến lược Dự đoán Ethereum, chúng ta cần hai điều:

 1. Dự đoán tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử
 2. Dự đoán về vị thế của Ethereum

Dự đoán tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử

Dự đoán tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử nghe có vẻ khó khăn, nhưng nó không tệ như vậy. Miễn là chúng ta bắt đầu với Bitcoin và nhớ điều này:

 • Bitcoin là động lực thị trường
 • Vị thế của Bitcoin thường giảm ở đầu mỗi chu kỳ

Cách tốt nhất để dự đoán tổng vốn hóa thị trường là dự đoán giá của Bitcoin và dự đoán vị thế của Bitcoin.

Dự đoán giá và vị thế của Bitcoin

Tôi tin rằng Bitcoin sẽ đạt ít nhất 100.000 đô la trong vài năm tới. Tôi sẽ không đi vào chi tiết trong bài viết này vì đây ta đang dự đoán giá Ethereum.

Dự báo của tôi dựa trên:

 • ROI của chu kỳ trước
 • Đường cong tăng trưởng lôgarit
 • Mô hình Stock to Flow

Bây giờ chúng ta đã có dự đoán về Bitcoin 100k, chúng ta cần dự đoán vị thế của Bitcoin: tỷ trọng của Bitcoin thường cao trong thị trường giá giảm (Bear Market) và thấp trong thị trường giá tăng (Bull Market). Điều này thật tuyệt vời cho những ai đang nắm giữ Ethereum.

Hãy xem vị thế của Bitcoin đã thể hiện như thế nào trong quá khứ và cố gắng dự đoán tương lai: Dưới đây, bạn sẽ thấy một biểu đồ cho thấy tỷ trọng của Bitcoin.

Trên trục đứng bên phải, bạn sẽ thấy tỷ lệ nắm giữ Bitcoin. Hãy để ý xem nó đã giảm như thế nào trong năm 2017 (thị trường tăng giá), tăng từ năm 2018 đến mùa hè năm 2019 (thị trường con gấu) và nó sẽ bắt đầu xu hướng giảm trở lại?

Xu hướng chung trong các đường màu xanh lam và màu vàng là có thể xảy ra trong tương lai.

Giá trị chính xác của đường màu vàng không quan trọng; điểm tôi muốn nhấn mạnh là nó đang có xu hướng giảm, có nghĩa là các altcoin khác đang tăng giá hơn Bitcoin.

Tỷ trọng của Bitcoin đã giảm xuống còn 35% vào năm 2017. Lần này có thể xuống mức thấp như vậy nhưng đây hoàn toàn chỉ là suy đoán và khó đoán định.

Dọc theo đường xu hướng (đường màu xanh lam), vào cuối năm 2021 / đầu năm 2222, chúng ta sẽ thấy tỷ trọng của Bitcoin ở mức khoảng 50%. Hầu hết dữ liệu Bitcoin dường như chỉ ra rằng chúng ta sẽ thấy đây là điểm mà Bitcoin đạt $100.000.

Kết luận: Dữ liệu dường như chỉ ra rằng vào cuối năm 2021 / đầu năm 2222, chúng ta sẽ thấy giá Bitcoin là 100.000 đô la và vị thế của Bitcoin sẽ đạt 50%.

Tính tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử:

Bây giờ chúng ta có mọi thứ cần thiết để chạy các phép tính.

Chúng ta nhận được giá Bitcoin là 100.000USD, vị thế là 50% và nguồn cung lưu hành là 18,8 triệu đồng tiền (18,5 triệu + lạm phát xấp xỉ 2%).

Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử sẽ là vốn hóa thị trường của Bitcoin (giá * cung) nhân với 2 (do Bitcoin chiếm 50%):

100 000 USD * 18 800 000 * 2 = 3 760 000 000 000 USD (3,76 nghìn tỷ USD)

Dưới đây, bạn sẽ thấy một biểu đồ hiển thị tổng giá trị thị trường của tiền điện tử, với một đường màu vàng cho biết dự báo của chúng ta có thể trông như thế nào.

Tương tự trên, đường màu vàng không được coi trọng; nó chỉ là một kết quả có thể xảy ra. Điều quan trọng là giải thích xu hướng tổng thể sẽ như thế nào:

Dự đoán giá Ethereum

Cuối cùng, chúng ta có mọi thứ cần thiết để đưa ra dự đoán giá Ethereum. Tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là dự đoán vị thế của Ethereum ở đầu chu kỳ tiếp theo và nhân tỷ lệ phần trăm đó với tổng vốn hóa thị trường.

Hãy cùng nhìn lại vị thế của Ethereum trong quá khứ và xem liệu chúng ta có thể tìm thấy một số xu hướng và mô hình chung:

Chúng ta thấy rằng xu hướng đã đảo ngược vào cuối năm 2019. Tỷ trọng của Ethereum đã tăng trở lại.

Nó có vẻ trái ngược với biểu đồ vị thế của Bitcoin mà bạn đã thấy trước đó. Nó có xu hướng tăng trong thị trường tăng và giảm trong thị trường giảm.

Dường như có một kênh có thể gia tăng lợi thế. Nếu kênh này không thay đổi, chúng ta có thể dự đoán mức thống trị 20-28% ở đầu chu kỳ này, tức là vào cuối năm 2021 / đầu năm 2022.

Dự đoán tỷ trọng Ethereum là 24%

Với nguồn cung lưu hành là 118 180 000 đồng tiền và vốn hóa thị trường là 24% của 3,76 nghìn tỷ đồng tiền, chúng ta có thể thực hiện các phép tính sau:

3 760 000 000 000 USD * 0,24 / 118 180 000 ETH = 7 635 USD / ETH

Với tổng vốn hóa thị trường là 3,76 nghìn tỷ đô la Mỹ, Ethereum chiếm ưu thế 24% và nguồn cung lưu hành là 118,18 triệu ETH, cuối cùng chúng ta kết luận rằng giá của mỗi ETH là 7635 đô la Mỹ.

Hãy thực hiện cùng một phép tính, nhưng thay đổi thị phần của Ethereum thành những con số thận trọng nhất (20%) và thuận lợi nhất (28%) mà chúng ta có thể rút ra từ những dự đoán của mình. :

Dự đoán giá Ethereum thuận lợi nhất

Hãy chạy những con số này với lợi thế 28%:

3 760 000 000 000 USD * 0,28 / 118 180 000 ETH = 8 900 USD / ETH 

Nếu chúng ta đạt đến đỉnh của kênh thống trị ở đầu chu kỳ này, chúng ta sẽ thấy giá Ethereum tiếp cận 9.000 đô la.

Dự đoán giá Ethereum thận trọng

Hãy chạy những con số này với lợi thế 20%:

3 760 000 000 000 USD * 0,20 / 118 180 000 ETH = 6 363 USD / ETH

Nếu chúng ta đạt đến đáy của kênh thống trị ở đầu chu kỳ này, chúng ta sẽ thấy giá Ethereum tiến gần đến $ 6.500.

Khái niệm cơ bản về Ethereum bị đóng băng

Cho đến nay, trong dự đoán giá Ethereum, chúng ta chỉ xem xét dữ liệu lịch sử. Trong hầu hết các trường hợp, đây là cách tốt nhất để tiếp tục, nhưng trong trường hợp của Ethereum thì không:

Có quá nhiều thứ ảnh hưởng đến sự tăng giá với Ethereum mà bạn đã bỏ qua khi dự đoán giá tương lai.

 • Các chỉ báo trên chuỗi rất lạc quan
 • Ethereum 2.0

Các chỉ báo trên chuỗi Ethereum

Chúng ta có thể xem nhiều chỉ báo trên chuỗi để đo lường hiệu suất của Ethereum ở cấp độ cơ bản:

Tổng số địa chỉ Ethereum (nguồn: glassnode.com): Cho chúng ta biết có bao nhiêu ví Ethereum.

Số lượng địa chỉ Ethereum đang hoạt động (nguồn: glassnode.com): Cho chúng ta biết có bao nhiêu người đang sử dụng / giao dịch Ethereum.

Tỷ lệ băm mạng Ethereum (nguồn: glassnode.com): Cho chúng ta biết mức công suất tính toán được sử dụng để bảo mật mạng.

Ethereum 2.0

Ethereum 2.0 sẽ mang lại nhiều thay đổi cho mạng Ethereum. Chúng ta sẽ thấy hai thay đổi trong bài viết này:

 • Staking ( đặt cược)
 • Scalability (Khả năng mở rộng)
Staking

Đặt cược về cơ bản có nghĩa là khóa nó lại và tạo ra sự quan tâm đến nó. Nếu bạn muốn được giải thích nó chi tiết hơn, xin vui lòng đọc bài viết này.

Sau khi khóa Ethereum trong một khoảng thời gian, bạn đã giúp bảo mật mạng và nhận ETH làm phần thưởng. Nó giống như khai thác tiền điện tử mà không cần hóa đơn tiền điện điên cuồng hoặc thiết bị đắt tiền.

Việc đặt cược (staked) sẽ khiến nhiều người, bao gồm cả tôi, khóa Ethereum của họ và kiếm được khoảng tiền lãi. 4-6% / năm

Điều này làm giảm hiệu quả số lượng Ethereum đang lưu thông, do đó làm giảm khối lượng mua bán / giao dịch Ethereum.

Nó sẽ làm thay đổi cán cân cung cầu và khiến giá cả tăng lên.

Scalability

Hiện tại, Ethereum có thể xử lý 15 giao dịch mỗi giây. Điều này không ấn tượng lắm và có thể trở thành nút thắt cổ chai khi lượng truy cập cao.

Điều này làm tăng chi phí sử dụng chuỗi khối Ethereum và làm chậm tốc độ. Đọc về Ethereum 2.0 tại đây

Ethereum 2.0 cuối cùng sẽ có thể xử lý tới 1 triệu giao dịch mỗi giây. Tuy nhiên, việc nâng cấp sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều mà phải hoàn thành dần dần trong một vài năm.

Trong vài năm tới, chúng ta có thể thấy hàng nghìn giao dịch mỗi giây, đủ để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Điều này sẽ cải thiện khả năng xử lý lưu lượng truy cập của Ethereum và giảm chi phí sử dụng nó. Đây là một sự kiện lớn, và cuối cùng nó đã xảy ra. Giai đoạn đầu đã bắt đầu vào tháng 12 năm 2020 để chuyển đổi sang Ethereum 2.0

Kết luận: Dự đoán Ethereum của tôi là 8.000 USD

Dữ liệu lịch sử cho thấy giá Ethereum nằm trong khoảng 6500-9000 đô la Mỹ. Chúng ta đã đưa ra dự đoán này bằng cách nhân tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử với tỷ trọng của Ethereum và chia số đó cho nguồn cung lưu hành.

Các chỉ số trên chuỗi, tổng số địa chỉ, địa chỉ đang hoạt động và tỷ lệ băm cũng đang tăng lên. Tất cả những điều này chỉ ra một tương lai tăng giá cho Ethereum.

Ethereum 2.0 cuối cùng đã bắt đầu ra mắt. Điều này sẽ mang lại khả năng mở rộng và thế chấp. Việc Staking sẽ làm giảm hiệu quả lưu thông của Ethereum và khiến giá tăng.

Khả năng mở rộng sẽ cải thiện đáng kể mạng Ethereum, tăng khối lượng giao dịch mỗi giây từ 15 lên hàng nghìn và cuối cùng (hy vọng) đạt 1 triệu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Ethereum đang và sẽ tăng giá rất tốt. Dữ liệu lịch sử và các nguyên tắc cơ bản dường như chỉ ra rằng giá của Ethereum vượt xa bất kỳ mức giá nào mà chúng ta đã thấy hiện nay.

Kết luận phân tích của chúng ta là:

Ở đầu chu kỳ này, Ethereum sẽ đạt $ 6500-8900. Các nguyên tắc cơ bản xác định rằng cuối cùng chúng ta sẽ ở cuối trên của phạm vi đó.

Do đó, giá dự đoán của Ethereum dựa trên các mẫu, dữ liệu lịch sử, phân tích kỹ thuật và các chỉ báo trên chuỗi là $ 8.000.

 

Viết một bình luận