Liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi và cần nói chuyện riêng với tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Linkedin bằng cách truy cập liên kết bên dưới. https://www.linkedin.com/in/livinland/

Nếu bạn cần trao đổi về Blockchain, NFT, hãy tham gia nhóm NFT Việt Nam trên Facebook để giao lưu và học hỏi từ cộng đồng yêu NFT tại Việt Nam.