Sách trắng của Decentraland

Đây là phần 14 / 18 trong chuỗi bài viết Kiếm tiền Decentraland

Sách trắng của Decentraland được tạo ra vào năm 2017 và nó phác thảo tầm nhìn ban đầu cho Decentraland. Như với bất kỳ dự án đầy tham vọng nào, các kế hoạch và sự phát triển đã thay đổi theo thời gian, tuy nhiên, những ý tưởng cốt lõi từ đề xuất ban đầu vẫn được giữ nguyên.
Một thế giới ảo hoàn toàn phi tập trung luôn là mục tiêu và nhóm dự án dĩ nhiên đã đạt được điều đó.
Tải xuống báo cáo chính thức của Decentraland: BẤM VÀO ĐÂY

Các phần khác trong chủ đề : Kiếm tiền Decentraland

 

Tổng quan về Decentraland

 

Tạo tài khoản Decentraland

 

Khám phá Decentraland

 

Bản đồ Decentraland

 

Đất Decentraland

 

Các Quận trong Decentraland

 

Xây dựng ở Decentraland

 

Tiền điện tử Decentraland

 

Hình đại diện Decentraland

 

Thiết bị đeo trong Decentraland

 

Bộ sưu tập

 

Cộng đồng Decentraland

 

Yêu cầu kỹ thuật của Decentraland

 

Sách trắng của Decentraland

 

Lộ trình Decentraland

 

Nguồn tin tức Decentraland

 

Công cụ và Tài nguyên

 

Cách Mua Một Lô Đất Ở Decentraland:…

Viết một bình luận