Nhận định Crypto.com và đồng CRO

Xin chào cảm ơn vì đã bớt chút thời gian xem tôi chém gió. Hãy bắt đầu ngay lập tức: Vào một ngày khi thị trường rộng lớn hơn giảm 3% -5%, Multichain đã tăng khoảng 25%! Nếu bạn mua ANY bằng cách sử dụng sàn giao dịch crypto.com, nó sẽ tự động chuyển đổi … Đọc tiếp