Propy là gì? Bất động sản có thể giao dịch hoàn toàn trực tuyến?

Mấy ngày gần đây nghe tin tức một nhà sáng lập của TechCrucnh đã đăng bán thành công căn hộ tại Kiev – Ukraine của ông ấy thông qua Propy.com, và việc mua bán diễn ra hoàn toàn trực tuyến, cho một người mua ở Hoa Kỳ. Vậy Propy là gì ? Tương lai của … Đọc tiếp