Cuộc cách mạng Blockchain Bất động sản

Đây là phần 1 / 5 trong chuỗi bài viết Mã hóa bất động sản

Bạn có thể đã nghe về xu hướng mã thông báo không thể thay thế (NFT) đang bùng nổ từ đầu năm 2021. Nói một cách đơn giản, NFT là một loại tiền kỹ thuật số duy nhất và không thể sao chép. Siêu dữ liệu của NFT chứa các mã thông báo duy nhất … Đọc tiếp

Liberia thí điểm đăng ký đất đai blockchain với Medici Land

Đăng ký đất đai thí điểm trên Blockchain của Liberia và Medici Land Governance (MLG), công ty con blockchain của Overstock.com, đã khởi động một dự án thử nghiệm ở Monrovia, Liberia để sử dụng blockchain cho việc quản lý đất đai. Dự án thử nghiệm là sự hợp tác giữa công ty công nghệ, … Đọc tiếp