Blockchain là gì? Giải thích đơn giản học sinh cũng hiểu

Tôi bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử vào đầu năm 2018. Thú thật khi ấy, tôi không biết công nghệ blockchain là gì cả. Tôi chỉ biết mỗi thuật ngữ Bitcoin, và các nguyên tắc cơ bản về đầu tư tiền điện tử này đều dựa trên những tin đồn từ bạn bè … Đọc tiếp