Cuộc cách mạng Bitcoin

Đây là phần 1 / 7 trong chuỗi bài viết Người mới đầu tư tiền điện tử

Cuộc cách mạng sẽ xảy ra : Bitcoin lật đổ đồng đô la Mỹ để trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới Khi các ngân hàng trung ương nắm giữ Bitcoin và phát hành loại tiền mà nó hỗ trợ. Khi các mặt hàng như dầu mỏ được định giá bằng Bitcoin và … Đọc tiếp