Cách tạo Avatar cho metaverse bằng CryptoAvatars

Sinh ra và sống trên cuộc đời này ai cũng mang theo một hình hài, tên tuổi để nhận diện và phân biệt với những người khác. Tạo Avatar trong thế giới Metaverse, cũng tương tự. Giả sử Metaverse đã là một môi trường kỹ thuật số thống nhất, chúng ta cũng cần xem xét … Đọc tiếp