Đặt mục tiêu tạo thu nhập thụ động

Đây là phần 4 / 4 trong chuỗi bài viết Thu nhập thụ động

Khi chúng ta tiếp tục thảo luận về các cách thức tạo thu nhập thụ động, trước tiên, chúng ta hãy đặt mục tiêu cho những gì bạn muốn đạt được ở đây. Tại sao bạn muốn đọc bài này? Chỉ để cho vui? Bạn có thể áp dụng những gì bạn đã học sau … Đọc tiếp