Sách trắng của Decentraland

Đây là phần 14 / 18 trong chuỗi bài viết Kiếm tiền Decentraland

Sách trắng của Decentraland được tạo ra vào năm 2017 và nó phác thảo tầm nhìn ban đầu cho Decentraland. Như với bất kỳ dự án đầy tham vọng nào, các kế hoạch và sự phát triển đã thay đổi theo thời gian, tuy nhiên, những ý tưởng cốt lõi từ đề xuất ban đầu … Đọc tiếp