Việc giảm một nửa Bitcoin ảnh hưởng như thế nào đến giá Bitcoin

Đây là phần 2 / 7 trong chuỗi bài viết Người mới đầu tư tiền điện tử

Lần đầu tiên tìm hiểu tác động của việc giảm một nửa Bitcoin đối với giá Bitcoin, tôi thật sự kinh hoàng. Hiểu được nửa Bitcoin là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến giá cả là điều cần thiết đối với bất kỳ ai muốn hiểu về Bitcoin. Câu trả lời ngắn … Đọc tiếp

Dự đoán giá Bitcoin thực tế 2021/2022

Tôi đã thấy nhiều dự đoán về giá Bitcoin cho năm 2021 được đưa ra, nhưng một số dự đoán trong số đó chẳng có bất cứ mô tả nào chứng minh hay giải thích. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ mọi thứ khách quan và chính xác, đồng thời các dự đoán … Đọc tiếp