Dự đoán giá Ethereum dựa trên các mô hình và dữ liệu lịch sử

Hầu hết các dự đoán giá Ethereum nằm trong khoảng từ $ 2.000 đến $ 20.000. Nhưng tất cả chỉ là lời nói suông. Họ quơ tay múa chân và đưa ra những “phỏng đoán có học thức”. Chúng ta không nên nghe theo một cách mù quáng. Chúng ta phải xem xét dữ liệu … Đọc tiếp