Decentraland (MANA) có thể đạt 100 đô la không?

Decentraland là cái tên lần đầu tiên tôi tìm hiểu về Metaverse. Tôi rất ngạc nhiên trước tiềm năng của dự án này và cũng như nhiều người khác, ngay lập tức tôi bắt đầu nghĩ về bộ phim “Ready player one” đã từng xem năm 2018. Tuy nhiên, nó không chỉ là một dự … Đọc tiếp