Avatar là gì ? Bạn là ai trong Metaverse ?

Cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng “Ready Player One” năm 2011 của Ernest Cline đã được chuyển thể thành bộ phim của Steven Spielberg năm 2018. Câu chuyện lấy bối cảnh năm 2045, khi hành tinh của chúng ta đang bị nuốt chửng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu. … Đọc tiếp