Làm việc từ xa vs Dịch chuyển tức thời

Làm việc từ xa vốn là khái niệm rất quen thuộc : học từ xa, hội họp từ xa, đào tạo từ xa…và nó ngày càng phổ biến hơn cùng với tiến bộ của mạng Internet. Dịch chuyển tức thời đến nay vẫn được biết nhiều trong các bộ phim khoa học viễn tưởng – … Đọc tiếp