NFT là gì ? Quyền sở hữu trong Metaverse

Đây là phần 2 / 4 trong chuỗi bài viết Nền kinh tế Metaverse

Metaverse, được gọi là Internet 3.0, hứa hẹn sẽ tăng khả năng thâm nhập và tương tác giữa các môi trường kỹ thuật số khác nhau với thế giới thực, đồng thời thách thức một số khái niệm pháp lý lâu đời, bao gồm cả khái niệm về quyền sở hữu. ‘Sở hữu’ có một … Đọc tiếp