Lộ trình Decentraland

Đây là phần 15 / 18 trong chuỗi bài viết Kiếm tiền Decentraland

Lộ trình Decentraland được đặt ra ở định dạng dễ làm theo và dễ hiểu. Được lưu trữ trên Trello, nó giúp cộng đồng luôn cập nhật danh sách toàn diện về những gì nhóm phát triển hiện đang làm, được chia thành các phần LIVE, SOON, NEXT & LATER. Nhấp để xem lộ trình … Đọc tiếp