Cuộc cách mạng Blockchain Bất động sản

Đây là phần 1 / 5 trong chuỗi bài viết Mã hóa bất động sản

Bạn có thể đã nghe về xu hướng mã thông báo không thể thay thế (NFT) đang bùng nổ từ đầu năm 2021. Nói một cách đơn giản, NFT là một loại tiền kỹ thuật số duy nhất và không thể sao chép. Siêu dữ liệu của NFT chứa các mã thông báo duy nhất … Đọc tiếp