NFT và Blockchain

Đây là phần 3 / 9 trong chuỗi bài viết Bất động sản Metaverse

Mã thông báo không thể thay thế, (NFT), là mã thông báo kỹ thuật số đại diện cho quyền sở hữu thực sự đối với một tài sản duy nhất dựa trên blockchain. Nói một cách đơn giản hơn, NFT về cơ bản là các bộ sưu tập kỹ thuật số thế hệ tiếp theo … Đọc tiếp