Cơ hội việc làm trong thế giới Metaverse

Đây là phần 4 / 4 trong chuỗi bài viết Nền kinh tế Metaverse

Trong hơn 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã đẩy rất nhiều người trong chúng ta phải làm việc tại nhà. Rõ ràng virus này sẽ còn ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế trong những năm tới, nếu không muốn nói là mãi mãi. Tuy nhiên, tôi tin rằng cánh cửa mới sẽ mởi … Đọc tiếp