Sao tôi phải cần thu nhập thụ động cơ chứ?

Đây là phần 3 / 4 trong chuỗi bài viết Thu nhập thụ động

Hãy nói về thực tế của việc tạo ra các dòng thu nhập thụ động và nó như thế nào so với công việc bình thường. Những gì tôi chia sẻ ở đây có thể khiến bạn bất ngờ. Đối với một công việc điển hình, bạn ít nhiều đánh đổi trực tiếp thời gian … Đọc tiếp