Superworldapp là gì?

Bạn không ‘chơi’ SuperWorld; bạn sống cùng với nó. SuperWorld xây dựng cộng đồng được cá nhân hóa trong AR được hỗ trợ bởi blockchain. Có trụ sở tại Austin và Los Angeles, SuperWorld thường được biết đến là sự kết hợp của Foursquare + Pokemon Go + Monopoly, hoàn toàn dựa trên thế giới thực. SuperWorld … Đọc tiếp